Constituencies of Swaziland

Buy data    Donate

Sorin Cosoveanu provided me with the following list, which I have verified independently.

Swaziland is divided into four regions, which are subdivided into 55 tinkhundla (constituencies; singular, inkhundla). The ACE Electoral Knowledge Network  says, "a new electoral system called the Tinkhundla system was put in place in 1978." The set of constituencies seems to have been stable since 1993.

ConstituencyHASCPopulationArea(km.²)Capital
DvokodvweniSZ.LU.DV28,252515Dvokodvweni
EkukhanyeniSZ.MA.EK18,085159Ekukhanyeni
GegeSZ.SH.GE18,196559Gege
HhukwiniSZ.HH.HH9,837178Hhukwini
HlaneSZ.LU.HL7,091458Hlane
HoseaSZ.SH.HO19,608275Hosea
KubutaSZ.SH.KU6,922229Kubuta
KwaluseniSZ.MA.KW41,78028Kwaluseni
LamghabiSZ.MA.LA11,924108Lamghabi
LobambaSZ.HH.LO25,968112Lobamba
Lobamba LomdzalaSZ.MA.LL18,797172Mahlanya
LomahashaSZ.LU.LH22,239319Lomahasha
LubuliSZ.LU.LB14,419477Lubuli
LudzeludzeSZ.MA.LZ28,355181Ludzeludze
LugongolweniSZ.LU.LG15,519493Siteki
MadlangempisiSZ.HH.MD16,972312Madlangempisi
MafutseniSZ.MA.MF15,573187Mafutseni
MahlangatjaSZ.MA.MG18,788470Mahlangatja
MangcongcoSZ.MA.MC6,603422Mangcongco
Manzini NorthSZ.MA.MZ39,52928Manzini
Manzini SouthSZ.MA.MI15,41720Manzini
MaseyisiniSZ.SH.MA27,967215Nhlangano
Matsanjeni NorthSZ.LU.MN12,940425Tikhuba
Matsanjeni SouthSZ.SH.MJ16,238416Matsanjeni
MayiwaneSZ.HH.MY15,120185Mayiwane
Mbabane EastSZ.HH.ME36,79236Mbabane
Mbabane WestSZ.HH.MW23,48946Mbabane
MbangweniSZ.SH.MB26,067303Mbangweni
MhlambanyatsiSZ.MA.MM8,982464Mhlambanyatsi
MhlangataneSZ.HH.MH22,421277Mhlangatane
MhlumeSZ.LU.MU16,981778Mhlume
MkhiweniSZ.MA.MK23,929500Mkhiweni
MotjaneSZ.HH.MO30,890314Sigangeni
MphalaleniSZ.HH.ML19,454574Mphalaleni
MpholonjeniSZ.LU.MP20,563581Mpholonjeni
MthongwaneniSZ.MA.MT17,302255Mthongwaneni
MtsambamaSZ.SH.MS18,900262Mtsambama
NdzingeniSZ.HH.ND19,115291Ndzingeni
NgudzeniSZ.SH.NG8,056126Ngudzeni
NgwenpisiSZ.MA.NP27,232590Ngwenpisi
NhlambeniSZ.MA.NH12,466279Nhlambeni
NkhabaSZ.HH.NB15,704465Nkhaba
NkilongoSZ.LU.NK15,907629Nkilongo
NkweneSZ.SH.NW7,167271Nkwene
NtfonjeniSZ.HH.NT21,142272Ntfonjeni
NtondoziSZ.MA.NZ14,768231Ntondozi
Pigg's PeakSZ.HH.PP17,359476Pigg's Peak
SandleniSZ.SH.SA13,210180Sandleni
ShiselweniSZ.SH.SH12,823220Shiselweni
SigweSZ.SH.SI11,776193Sigwe
SiphofaneniSZ.LU.SF23,488539Siphofaneni
SithobelaSZ.LU.SB30,332635Sithobela
SomntongoSZ.SH.SO5,457327Lavumisa
TimpisiniSZ.HH.TI8,47187Timpisini
ZombodzeSZ.SH.ZO16,067211Zombodze

Other names of subdivisions: 

 1. Dvokodvweni: Dvokodweni (variant)
 2. Ekukhanyeni: Kukhanyeni (variant)
 3. Lamghabi: Lamgabhi, La-Mghabi (variant)
 4. Lobamba Lomdzala: Mahlanya (variant)
 5. Lubuli: Somntongo North (variant)
 6. Lugongolweni: Siteki (variant)
 7. Madlangempisi: Mandlangempisi, Madlangampisi (variant)
 8. Mahlangatja: Mahlangatsha (variant)
 9. Matsanjeni North: Matsanjeni, Tikhuba (variant)
 10. Matsanjeni South: Matsanjeni (variant)
 11. Mbangweni: Shiselweni 2, Shiselweni II (variant)
 12. Mhlambanyatsi: Hlambanyatsi (variant)
 13. Motjane: Motshane, Sigangeni (variant)
 14. Mphalaleni: Maphalaleni (variant)
 15. Mpholonjeni: Mpolonjeni (variant)
 16. Mthongwaneni: Mtfongwaneni (variant)
 17. Ngwenpisi: Ngwempisi (variant)
 18. Nkhaba: Nkaba (variant)
 19. Pigg's Peak: Piggs Peak (variant)
 20. Shiselweni: Shiselweni 1, Shiselweni I (variant)
 21. Sigwe: Singwe (variant)
 22. Somntongo: Lavumisa (variant)
 23. Timpisini: Timphisini (variant)
 24. Zombodze: Zombodze Emuva (variant)
Back to main statoids page Last updated: 2010-06-07
Copyright © 2010 by Gwillim Law.